Insekter og Sommerfugle

Vær insektvenlig

De forskellige plantearter bidrager i sig selv til biodiversiteten, men planter er også et righoldigt spisekammer, der både giver mad og levested til en bred pallette af forskellige dyr- og insektarter. Der er stort set ikke den del af en plante, der ikke spises af et eller mange forskellige dyr.

Vi anbefaler at du primært bruger vilde danske plantearter, for at undgå genetisk forurening.
Mange af vores vilde arter kan faktisk købes på planteskoler, hvor de ikke eller næsten ikke er blevet forædlet.

Man kan også købe mange smukke hybrider, men husk at vælge de enkelte og mest ”naturlige” (ved løgplanter kalder man det ”botaniske” arter). De er dobbeltblomstrende og det gør, at insekterne har svært ved at komme til evt. nektar og pollen.

I havecenteret kan det være fristende at købe et botanisk vidunder fra andre dele af verden.
Køber du en plante, der ikke oprindeligt er dansk, er det ikke sikkert, at den er til gavn for insekter og fugle herhjemme, fordi danske dyr ikke er tilpassede til at leve på og af fremmede træer og buske.
Mange udenlandske arter har dog en fremragende og farvestrålende nektarplanter, der blomstrer år efter år.

Visse træer og buske fra Europa kan også være gode at plante i Danmark, selvom de ikke oprindeligt kommer herfra.

Lav et insektvenligt staudebed
En meget vigtig art i det insektvenlige staudebed er timian. Den plantes tæt i kanten, er bunddækkende og grøn hele året. Længere inde kan man f.eks. plante engelsk græs og blodrød storkenæb, der blomstrer fra maj. Hele sommeren er der forskellige krydderurter, der dominerer sammen med blåhat og skabiose, der vil stikke hovedet op over dem. I midten kan de høje plante vokse op og blomstre i løbet af sensommeren og efteråret – solhat, tidselkugle og hjortetrøst. I kanten kan man plante fx sankthansurt, der også vil blomstre sent.

Anlæg bedet i fuld sol, gerne et sted med læ.

Vi anbefaler at du primært bruger vilde danske arter, men mange arter fra andre lande er også fremragende og farvestrålende nektarplanter, som vil blomstre år efter år. Mange af vores vilde arter kan faktisk købes på planteskoler, hvor de ikke eller næsten ikke er blevet forædlet.

Man kan købe mange smukke hybrider, men husk at vælge de enkelte og mest ”naturlige” (ved løgplanter kalder man det ”botaniske” arter). Køb derfor ikke dobbeltblomstrende sorter, da insekterne har svært ved at komme til evt. nektar og pollen i disse.

Lav et insektvenligt staudebed

En meget vigtig art i det insektvenlige staudebed er timian. Den plantes tæt i kanten, er bunddækkende og grøn hele året. Længere inde kan man f.eks. plante engelskgræs og blodrød storkenæb, der blomstrer fra maj. Hele sommeren er der forskellige krydderurter, der dominerer sammen med blåhat og skabiose, der vil stikke hovedet op over dem. I midten kan de høje plante vokse op og blomstre i løbet af sensommeren og efteråret – solhat, tidselkugle og hjortetrøst. I kanten kan man plante fx sankthansurt, der også vil blomstre sent.

Anlæg bedet i fuld sol, gerne et sted med læ.

Kontinuerlig blomstring
Hvis man gerne vil have flere dyr i sin naturvenlige have, bør man prøve at have så mange forskellige arter af planter med forskellig blomstringstid som muligt – så insekterne kan finde pollen og nektar fra tidligt forår til sent efterår. I det tidlige forår kan der stå løgplanter over det hele – mange af dem kan også stå i græsplænen. Botaniske sorter af løgplanter er altid bedst

Flere plantearter
Det britiske haveselskab (RHS) har afprøvet mange haveplanters nytte som nektar- og pollenføde for insekter. Listen er ikke komplet men opdateres løbende.
Deres fulde liste – på engelsk – kan findes her: www.rhs.org.uk/plantsforpollinators

Forslag til stauder, knold- og løgplanter, som er gode til insekter

(Vi har skrevet vores favoritter med fed skrift)

Navn Latinsk navn Blomster Farve Højde i cm Blomstring
Vintergæk Galanthus nivalis Hvid10-15Januar-marts
Erantis Eranthis hyemalis Gul10-15Januar-marts
Krokus-arter (også efterårsblomstrende) Crocus sp. Orange, lilla mfl10-20Februar-april + sept-november
Hvid anemone Anemone nemorosa Hvid10-25April-maj
Martsviol Viola odorata Lilla10Især april
Storblomstret kodriver Primula vulgaris Gul10-15April-maj
Hulkravet kodriver Primula veris Gul10-30April-maj
Læbeløs Ajuga reptans Violet15April-juni
Engelskgræs Armeria maritima Lyserød20Maj-juni
Havemerian Origanum majorana Lyserød30Juni-juli
Prikbladet fredløs Lysimachia Punctata Gul70Juni-juli
Knopurt Centaurea Caramia Lilla40Juni-juli
Blodrød storkenæb (flere andre arter) Geranium sanguineum og Geranium ssp. Lilla30Juni-okt
Katteurt-arter Nepeta faassenii og N. nervosa violet30-40Juni-sep
Lægesalvie Salvia officinalis Blå50Juli-sep
Staudesalvie Salvia nemorosa Rosa/hvid50Juni-aug
Due-scabiose Scabiosa columbaria Lilla30Juni-sep
Blåhat Knautia arvensis Lilla60Juni-sep
Smalbladet timian Thymus serpyllum Violet15Juni – sept
Røllike Achillea millefolia Flere farver50-100Juni-september
Mandstro-arter Eryngium planum mfl Isblå100Juli-september
Lavendel Lavandula angustifolia Violet50Juli-aug
Purpursolhat Echinacea purpurea Rød, pink70Juli-sept
Gul solhat Rudbeckia fulgida Gul70Juli-sep
Tidselkugle Echinops ritro Violet80Jul-sep
Eng-salvie Salvia pratensis Violet50Juli-sep
Anis-isop Agastache rugosa Violet, lilla50Juni-oktober
Sankthansurt Sedum hybrida Lyserød40Juli-oktober
Kæmpejernurt Verbena bonariensis Violet150aug-nov
Hjortetrøst Eupatorium maculatum Lyserød150Aug-okt
Høst-asters Aster novae-angliae Violet120August-oktober
Enkeltblomstrende georginer Dahlia, Flere sorter, fx Topmix Pink Mange farver30-150Juli-oktober
Solbrud Helenium hybrider Rødbrun mm70-130Aug-oktober
Hedelyng (dværgbusk) Calluna vulgaris Lilla15-75Juli-september
Høstanemone Anemone hupehensis Lyserød mm50-140Juli-oktober