Opmåling

Opmåling af haven – det lyder måske lidt kedeligt og besværligt, men ikke desto mindre er det en vigtig del af haveplanlægningen. Og egentlig slet ikke så slemt endda.

I skal sandsynligvis bruge et A4 eller A3.

Er det et nyt hus / nyere hus har I nok allerede en grundplan med husets placering. Hvis ikke, så begynd med de ydre rammer, grundens skellinjer. Placér herefter huset på grunden – husk at tegne døre og vinduer på (ellers er det svært at bestemme belægningsarealer og placeringen af bede, træer og opholdspladser).

Er det en ældre grund med eksisterende have er der nok nogle elementer I gerne vil beholde, som fx drivhus, haveskur, flotte træer og buske, en terrasse, flagstangen m.m. Søg for at opmåle og tegne alle de bevaringsværdige elementer på jeres plan.

Det er vigtigt at planen er målfast (eller så tæt som muligt). Gode mål at arbejde med er 1:100 (1 cm på papiret svarer til 100 cm i haven) eller 1:200 (1 cm = 200 cm).

Husk også at angive på tegningen i hvilken retning Nord er.

Når alle målene er taget og elementerne tegnet på jeres plan er I klar til den videre haveplanlægning. I kan få flere idéer til haven i menupunkterne Ønskeliste og Inspiration.